• Expertise in bouwstudies
  • 0472610654

Asbestattest

Dit attest bevat informatie over asbest in de woning en toetst of de woning asbestveilig is.

Verkoop je een woning gebouwd voor het jaar 2001? Dan is een asbestattest verplicht vanaf 23 november 2022. De makelaar of notaris neemt de informatie uit het asbestattest op in het compromis en uiteindelijk in de notariële akte. Bij verhuur moet de eigenaar verplicht een kopie van het asbestattest bezorgen aan de (nieuwe) huurders als een asbestattest beschikbaar is.

Waarom?
Het gebruik van asbest in België werd pas in 2001 verboden. Daarom moeten enkel gebouwen met een bouwjaar ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken. Is jouw woning uit een risicobouwjaar? Dan is het belangrijk om gezondheidsrisico’s door asbest te vermijden. Dankzij dit attest kom je te weten welke materialen asbest bevatten en hoe je als eigenaar het gebouw asbestveilig kan maken.

FAQ

Veel gestelde vragen

Hieronder een overzicht van de meest gestelde vragen. Voor bijkomende info staan we steeds paraat.

Hoe krijg ik een Asbestattest?

Het asbestattest kan enkel door een gecertificeerd asbestdeskundige opgemaakt worden. De aspect inspecteur zal na de inspectie ter plaatse een rapport opmaken van de aanwezige asbesthoudende materialen in de woning of gebouw en deze indienen bij OVAM om een geldig asbestattest te bekomen.

Hoe lang is Asbestattest geldig?

De standaard geldigheidstermijn van een asbestattest is tien jaar. In sommige gevallen kan een kortere geldigheidstermijn toegekend worden. Dat is het geval wanneer er een beperking was tijdens het onderzoek, waardoor de asbestdeskundige niet het ganse inspectiegebied heeft kunnen onderzoeken.

Kan asbest in muren zitten?

Asbest kan in veel verschillende bouwmaterialen zitten. Van een golfplaten dak tot een vinylvloer. Ook in de muur kan asbest zitten.

Kunnen zonnepanelen op dak met asbest dakbeschot?

Het korte antwoord op de vraag of zonnepanelen op een asbesthoudend dak geplaatst mogen worden, is nee. U mag hier geen zonnepanelen op plaatsen. Dit heeft namelijk te maken met de manier waarop zonnepanelen op het dak geplaatst dienen te worden. Bij de plaatsing van zonnepanelen is het nodig om in het dak te boren.