• Expertise in bouwstudies
 • 0472610654

Waterkeuring

Waterkeuring klasse C

voor de keuring van de waterinstallatie van een huis of appartement bestemd om te wonen en van waterinstallaties met een normaal huishoudelijk gebruik – bijvoorbeeld een toilet of lavabo in een winkel of een kantoorgebouw met een refter en toilet …

Waterkeuringen zijn essentieel omdat ze zorgen voor een sanitaire installatie die veilig is voor gebruik. Leidingen en toestellen die niet conform zijn, kunnen leiden tot besmettingen. Bovendien kan een ongekeurde installatie leiden tot boetes of zelfs juridische problemen.

Wanneer een keurder je waterinstallatie niet-conform verklaard heeft, dient er nadien een herkeuring te gebeuren. Je ontvangt een digitaal keuringsattest waarop het resultaat staat van de keuring van je sanitaire binneninstallatie. Dit keuringsattest hou je zelf bij, samen met de toestellenlijst en het uitvoeringsplan.

FAQ

Veel gestelde vragen

Hieronder een overzicht van de meest gestelde vragen. Voor bijkomende info staan we steeds paraat.

Wat controleert de keurder?

De keurder kijkt na of je installatie aansluitingsconform is en dat je water gebruikt voor de juiste toepassingen.

 • Conform voor aansluiting wil zeggen dat je water niet kan terugstromen naar het openbaar waternetwerk. Is dat in orde, dan sluit het waterbedrijf je na de keuring aan op het openbaar waternetwerk (enkel bij de keuring van de aangesloten binneninstallatie).
 • Gebruiksconform betekent dat je water niet kan terugstromen in of naar de al dan niet aangesloten binneninstallatie en dat je tweedecircuitwater veilig gebruikt. Dus niet om te drinken, koken, af te wassen, douchen…

Waarom is een waterkeuring verplicht?

 •  beschermen de volksgezondheid en het milieu
 •  beperken de risico’s op kwaliteitsproblemen met kraanwater
 •  verzekeren de goede werking van het openbaar water- en saneringsnetwerk.

(bron:  https://www.dewatergroep.be/nl-be/drinkwater/extra-services/keuringen)

———————————————————————————————————————————

Je bent zelf verantwoordelijk voor de correcte aansluiting van je waterinstallatie en alle bijhorende toestellen. Zo mag er geen verbinding zijn tussen het drinkwaternet en een ander waternet, bijvoorbeeld je regenwatercircuit of een eigen waterwinning. Bovendien zijn er specifieke vereisten voor de aansluiting van de toestellen. Daarom moet je iedere nieuwe installatie, maar ook een installatie die grondig is gewijzigd of uitgebreid, laten keuren voordat je ze in gebruik kan nemen.

Wat als je geen keuring aanvraagt?

Gebruik je als klant de installatie zonder die eerst te keuren, dan stuurt het waterbedrijf je een aanmaning. Omdat de risico’s voor het openbaar waternetwerk/je eigen gezondheid groot zijn, is de keuring echt nodig. Respecteer je de termijn van de aanmaning niet, dan kan het waterbedrijf de verbinding van de binneninstallatie op het waternetwerk weigeren of je afsluiten.

 

Hoe verloopt de keuring?

Voor elke nieuwe en gewijzigde waterinstallatie heb je een keuringsattest nodig. Dat gebeurt in stappen.

Vraag de keuring aan

Als klant ben je zelf verantwoordelijk voor de aanvraag en de kosten van de keuring.

AquaFlanders, de koepelorganisatie van de Vlaamse waterbedrijven, staat in voor het opleiden en erkennen van keurders van de waterinstallaties.

Geef duidelijk aan welke keuringen je wil:

 • binneninstallatie
 • installatie voor tweedecircuitwater
 • niet-aangesloten binneninstallatie

Verzamel de nodige documenten en ondersteun de keurder

Voordat de keuring begint, verzamel je de documenten die de keurder nodig heeft:

 • bij een keuring voor een eerste ingebruikname:
  • de inventaris van de aangesloten toestellen van het systeem dat gekeurd moet worden met bijhorende stavingstukken (download inventaris lijst)
  • een uitvoeringsplan van het systeem dat gekeurd moet worden
 •  bij een keuring voor andere reden dan een eerste ingebruikname:
  • (als dat er is) de inventaris van het systeem dat gekeurd moet worden met bijhorende stavingstukken
  • een uitvoeringsplan van het systeem dat gekeurd moet worden

Je geeft de keurder toegang tot elk deel van het gebouw.

Wat als de installatie niet voldoet?

Niet-conform keuringsattest, wat nu?

Een niet-conform keuringsattest wil zeggen dat je installatie niet conform de geldende technische voorschriften is. Jij moet ervoor zorgen dat je installatie conform wordt. Doe je dit niet binnen een bepaalde termijn, dan worden procedures opgestart die je kunnen afsluiten van de drinkwatervoorziening.

Aanpassingen en herkeuren

Na de keuring geeft de keurder je een keuringsattest. Is de keuring niet conform, dan staat op het keuringsattest welke aanpassingen je moet doen om de installatie conform te maken. Afhankelijk van de inbreuk, moeten de aanpassingen gebeuren binnen een opgelegde termijn.

Als klant ben je verantwoordelijk om binnen deze opgelegde termijn alle aanpassingen uit te voeren en je installatie te laten herkeuren .