• Expertise in bouwstudies
  • 0472610654

Veiligheidscoördinatie

Samen een zo veilig mogelijke bouwwerf creëren met een minimale impact op mens en omgeving.

Om het risico op arbeidsongevallen te verminderen is het verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen, als tenminste twee aannemers werken uitvoeren op dezelfde bouwwerf. Deze regelgeving geldt zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de verwezelijking van de bouwwerken.

Op het einde van de werken maken we het Postinterventiedossier voor u op. Bij eventuele verkoop voegt de notaris dit toe aan de verkoopakte.

FAQ

Veel gestelde vragen

Hieronder een overzicht van de meest gestelde vragen. Voor bijkomende info staan we steeds paraat.

Wie mag veiligheidscoordinator zijn?

De functie veiligheidscoördinator kan door de architect uitgevoerd worden of er wordt een externe veiligheidscoördinator aangesteld.

Is veiligheidscoördinatie verplicht?

De veiligheidscoördinatie is verplicht op alle tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waar werken worden uitgevoerd door ten minste twee aannemers die tegelijkertijd of achtereenvolgens tussenkomen.

Wie stelt de veiligheidscoördinator aan?

De bouwheer stelt de veiligheidscoördinator aan, zelfs wanneer het om een privépersoon gaat. Hij of zij is verantwoordelijk voor het organiseren en het uitvoeren van de coördinatie. De architect moet de bouwheer hierover adviseren en mag zijn of haar opdracht niet voortzetten wanneer er geen veiligheidscoördinator is.

Kan een veiligheidscoordinator werf stilleggen?

“De veiligheidscoördinator kan enkel advies geven en kan geen werf stilleggen. Enkel een architect of technische inspectie kan een werf stilleggen. Als bouwheer is het zeer belangrijk om bij het contract de taken van de veiligheidscoördinator samen met de taken van de bouwheer te bespreken en op papier te zetten.

Kan jezelf instaan voor de veiligheidscoördinatie?

Als je de veiligheid op een bouwwerf wil coördineren, ben je volgens de wet verplicht om een getuigschrift Veiligheidscoördinator te behalen via een erkend instituut. Je moet ook beschikken over de nodige beroepservaring. Daarna is het noodzakelijk om jaarlijks bij te scholen.