• Expertise in bouwstudies
  • 0472610654

Ventilatie verslaggeving

Optimale verluchting voor een gezonde woonruimte

Het plaatsen van ventilatie in uw bouwproject is verplicht binnen de EPB-regelgeving. Om erop toe te zien dat de ventilatie correct wordt geplaatst en voorzien is zodat een aangename en energiebewuste leefomgeving gecreëerd wordt, is het verplicht een ventilatieverslaggever aan te stellen nog voor de werken starten.

We beschikken over die erkenning en staan klaar om u hierover te informeren en kunnen deze verslaggeving voor u uitvoeren op verscheidene momenten tijdens het bouwproces.

Een tweede onderdeel van de ventilatieverslaggeving is het ventilatieprestatie verslag. Hierin worden de prestatiefactoren over de werking van uw ventilatiesysteem opgenomen. Zo wordt er bekeken of de werking van het gekozen ventilatiesysteem optimaal is voor uw leefomgeving, omtrent de combinatie van het gekozen systeem en de juiste verluchting.

FAQ

Veel gestelde vragen

Hieronder een overzicht van de meest gestelde vragen. Voor bijkomende info staan we steeds paraat.

Is een Ventilatieverslaggeving verplicht?

Voor bouwaanvragen vanaf 01/01/2016 is het verplicht om naast de EPB-verslaggever ook een ventilatieverslaggever aan te stellen. Dit is van toepassing op nieuwbouw én energetische renovaties.

Wat zijn minimale ventilatievoorzieningen?

Een huis heeft een ventilatiesysteem dat 3.6m³ lucht per uur (per m2 vloeroppervlak) kan verplaatsen. Het type ventilatiesysteem bepaalt de eigenaar van de woning.

Wat is een ventilatieprestatieverslag?

Dit document geeft aan of de prestaties van je installatie voldoen aan de ventilatie-eisen van de Vlaamse overheid (regeling debieten, luchtfiltratie, isolatie van luchtkanalen, …). → De EPB-verslaggever heeft dit ventilatieprestatieverslag nodig voor de EPB-aangifte.

Ventilatie ontwerp?

De ventilatieverslaggeving ontwerp zorgt voor een ventilatie ontwerp. Dit gebeurt nadat de bouwheer zijn voorkeur voor een bepaald ventilatiesysteem heeft bezorgd. Op het ventilatieplan zal de locatie van het betreffende ventilatiesysteem terug te vinden zijn. Er wordt een voorstel gedaan voor het tracé van de ventilatiekanalen. Dit wordt visueel voorgesteld op het plan. Ook de diameters van de kanalen worden vermeld. Verder worden toevoer, doorstroom en afvoer visueel voorgesteld, samen met vermelding van de nodige debieten. Tot slot wordt er ook voor gezorgd dat het systeem in balans is, dit betekent dat het toevoerdebiet ongeveer gelijk is als het afvoerdebiet (maximaal 10% afwijking).