• Expertise in bouwstudies
  • 0472610654

Sloopopvolgingsplan

of SOP

Een sloopopvolgingsplan (SOP) is verplicht voor alle niet- residentiële gebouwen wanneer het volume, betrokken in de omgevingsvergunning, groter is dan 1000m3. Bij residentiële gebouwen geldt dit enkel voor een betrokken volume groter dan 5000m3.

Voor bouwvolumes kleiner dan 1000m3 kan vrijblijvend de eenvoudige procedure gevolgd worden. Hierbij worden enkel de gevaarlijke stoffen (bv. asbest) opgelijst.

Door het opstellen van het sloopopvolgingsplan en dit conform te laten verklaren door een sloopbeheersorganisatie, kan het vrijgekomen puin als LMRP aangeboden worden bij een breker voor verwerking tegen een lagere prijs

We zijn erkend Tracimat deskundige en kunnen voor u een conformverklaring aanvragen.

FAQ

Veel gestelde vragen

Hieronder een overzicht van de meest gestelde vragen. Voor bijkomende info staan we steeds paraat.

Wie mag een sloopopvolgingsplan opstellen?

Voor de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de sloop of ontmanteling van een gebouw of infrastructuurwerk laat de bouwheer het sloopopvolgingsplan opstellen door een onafhankelijk architect of deskundige.

Waarom Sloopopvolgingsplan?

Wanneer u een gebouw gaat renoveren of slopen, is het mogelijk dat u een sloopopvolgingsplan moet voorzien in uw omgevingsvergunning. Waarom? Via dit plan ontstaat er een overzicht van de aanwezige afvalstoffen, gesorteerd op asbesthoudende, gevaarlijke- en niet-gevaarlijke stoffen en steenachtige materialen.

Is Tracimat verplicht

Sinds 1 juli 2022 is de volledige traceerbaarheidsprocedure verplicht voor sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken die onder het toepassingsgebied van Vlarema vallen.

Wat is een sloopinventaris

Met de sloopinventaris is de betrokken sloopaannemer meteen op te hoogte van alle afvalstoffen die aanwezig zijn in de te slopen gebouwen. Hierdoor kan men anticiperen op de selectieve sloop.