• Expertise in bouwstudies
  • 0472610654

EPB

EPB ofwel EnergiePrestatie en Binnenklimaat.

Vanuit de overheid wordt er geëist om gebouwen energiezuiniger te maken. Hiervoor dient een EPB studie door een erkende verslaggever opgemaakt te worden. Aan deze regelgeving zijn eisen verbonden, maar voor bepaalde keuzes kan u mogelijks ook in aanmerking komen voor een premie.

Als EPB verslaggever berekenen we uw E-peil voor de start van de werken en begeleiden hierin naar een optimale oplossing. Het E-peil is een algemene maatstaf voor de energieprestatie van een woning. Hoe lager het E-peil, hoe beter!

Samen met onze klanten bespreken we graag met welke eisen u rekening hoeft te houden voor uw bouwproject om een goed E-peil te bereiken. We geven hierin advies op maat en beantwoorden uw vragen. We zoeken samen naar een oplossing die een afweging is tussen minimaal energieverbruik en maximaal wooncomfort.

FAQ

Veel gestelde vragen

Hieronder een overzicht van de meest gestelde vragen. Voor bijkomende info staan we steeds paraat.

Wat zijn de meest efficiënte manieren om het E-peil te verlagen

Een geothermische warmtepomp met passieve koeling heeft de grootste invloed op je E-peil. Reken op een gemiddelde daling van 20 punten.

Met fotovoltaïsche panelen daalt je E-peil met ongeveer 1 punt per paneel.

lucht-water warmtepompen halen energie uit de buitenlucht. Omdat het rendement wat lager ligt in de winter, laten deze modellen je E-peil dalen met ongeveer 10 punten.

Isoleren en ventileren gaan hand in hand. Voor het laagst mogelijke E-peil kies je best voor een mechanische ventilatie type D. Reken op een daling tot 10 E-peil punten.

In de standaard EPB-berekening gebruikt men een luchtdichtheid of v50 waarde van 12 m³/h.m². Door tijdens de bouwwerken rekening te houden met de luchtdichtheid behaal je een veel betere score (bv. via luchtdichte folie rond de ramen). In dat geval doe je er goed aan om de afgewerkte woning aan een blowerdoor test te onderwerpen. Zo win je al gauw 7 tot 9 E-peil punten.

Wat is het verschil tussen EPB en EPC?

EPB staat voor Energie prestatie en Binnen klimaat en EPC staat voor Energie Prestatie Certificaat. Een EPB-berekening moet opgesteld worden bij een nieuwbouw project of een verbouwing en een EPC-berekening moet opgesteld worden bij het verkopen of verhuren van een woning.

Hoelang is EPB geldig?

Het EPC Bouw is een onderdeel van de EPB-aangifte en is tien jaar geldig. De EPB-verslaggever moet de aangifte van het gebouw of gebouwdeel definitief indienen bij de energieprestatiedatabank, ten laatste 12 maanden na de eerste van volgende twee data: datum van de ingebruikname en/of het jaar van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning of de melding.

Welke documenten nodig voor EPB?

De EPB-verslaggever maakt in opdracht van de aangifteplichtige twee documenten op: de startverklaring en de EPB-aangifte. Voor deze documenten heeft hij of zij gegevens nodigvan de ventilatieverslaggever: het ventilatievoorontwerp en het ventilatieprestatieverslag.