• Expertise in bouwstudies
  • 0472610654
8 januari 2024 ID283057_Wordpress

Wat verandert er in 2024

Update

Na jarenlang de aankoop van zonnepanelen te hebben gesubsidieerd, besloot de Vlaamse regering daarmee te stoppen. Zowel de eenmalige premie van 750 euro (vroeger 1.500 euro) als het verlaagde btw-tarief van 6 procent (gold ook voor zonneboilers) verdwijnen. Wel blijft de aanschaf een goed idee: op termijn verdient deze investering zichzelf terug.

het belastingvoordeel op laadpalen wordt kleiner, van 30 procent naar 15 procent.”

Wie verbouwt om een huis energie-efficiënter te maken, kan een ‘Mijn Verbouwpremie’ aanvragen. Hoeveel deze bedraagt, is afhankelijk van hoeveel je verdient. Enkele premies werden verlengd: wie asbest verwijdert of zijn dak isoleert, kan nog altijd aanspraak maken op een premie van 8 euro per vierkante meter. Ook blijft het verlaagde tarief van 6 procent btw behouden voor particulieren die sloop- of heropbouwwerken uitvoeren. Voor promotoren verdween het gunsttarief.