• Expertise in bouwstudies
  • 0472610654
11 december 2023 ID283057_Wordpress

“Heel wat deskundigen leveren wel kwalitatief werk!”

Na de berichten van de afgelopen weken i.v.m. het dubieus werk van een heel kleine minderheid in de sector, hierbij een beetje meer duiding en weerwoord.

Het EPC wint steeds meer aan belang omdat er nu eisen voor renovatieverplichtingen en labelpremies aan verbonden zijn. Logisch dus dat er meer aandacht voor is.

Uit steekproefcontroles van het VEKA in 2022 bleek dat 99% wel correct opgesteld was, terwijl het aantal klachten slechts 0.1% op 200.000 EPC’s bedroeg. In dit informatief filmpje;

zie je hoe een kwalitatieve deskundige tewerk gaat. Zo weet je waaraan je je mag verwachten, hoe kan je je beter voorbereiden en de nodige bewijzen verzamelen. Zo verloopt alles vlotter, wanneer je EPC-deskundige langskomt.