• Expertise in bouwstudies
  • 0472610654
12 september 2023 ID283057_Wordpress

Renovatie verplichting

In het bezit van een EPC label E of F?

Sinds 1 januari 2023 start de renovatieverplichting voor residentiële gebouwen, dus voor eengezinswoningen en appartementen.

Alle woningen en appartementen die vanaf 2023 zijn aangekocht met label E of F, moeten verplicht gerenoveerd worden naar label D of beter, binnen de 5 jaar na aankoop (en andere overdrachten).

Voor wie?

Nieuwe eigenaars van energieverslindende woongebouwen (met een EPC-label E of F) worden verplicht om binnen de 5 jaar na aankoop (en andere overdrachten (open definitie)) of na vestigen van erfpacht of opstalrecht, de woning grondig energetisch te renoveren tot minimum EPC-label D. Dit moet bewezen worden met een nieuw EPC.

De renovatieplicht geldt:

bij het verlijden van authentieke aktes van een notariële overdracht in volle eigendom, zoals een aankoop, schenking, …bij het vestigen van een opstalrecht of het vestigen van een erfpacht voor de feitelijke toestand op het moment van het verlijden van de akte of het vestigen van het opstalrecht of erfpacht. Heeft de eenheid op het moment van overdracht een residentiële bestemming, dan geldt de renovatieverplichting voor residentiële gebouwen. Het maakt niet uit wat de latere plannen zijn met de woning of appartement.
De termijn van 5 jaar start op de datum van het verlijden van de authentieke akte of op de datum van het vestigen van het opstalrecht of de erfpacht. Voorbeeld: als de akte verleden werd op 1 februari 2023 dan moet voor 1 februari 2028 aan de verplichting voldaan zijn.

Langetermijnpad na 2023
Label D is een eerste tussenstap.

Stel dat u in 2023 een woning koopt met label F. U bent verplicht om deze te renoveren tot label D binnen de vijf jaar (2028). Als u de woning (met label D) opnieuw verkoopt in 2030, dan zal de nieuwe eigenaar opnieuw moeten renoveren, nu tot minstens label C of beter. Renoveer dus bij voorkeur nu al tot label A. Zo bent u nu al klaar voor de toekomst.

Label A is het einddoel voor iedere woning of appartement tegen 2050. Het langetermijnpad werd vastgelegd met verstrengingen in 2028, 2035, 2040 en 2045.

Gepland langetermijnpad en te behalen label binnen de 5 jaar na aankoop, bij aankoop vanaf:

Stap 1/12028
voor woningen: label C
voor appartementen: label C
Stap 1/12035
voor woningen: label B
voor appartementen: label C
Stap 1/12040
voor woningen: label A
voor appartementen: label B
Stap 1/12045
voor woningen: label A
voor appartementen: label A