• Expertise in bouwstudies
  • 0472610654

(ver)bouwers

29 december 2022
Posted in Nieuws
29 december 2022 ID283057_Wordpress

Veranderingen in 2023 voor (ver)bouwers

Dit verandert er in 2023 voor (ver)bouwers

Kom alles te weten over de verandering in 2023


 
 
 
 

Dit verandert er in 2023 voor (ver)bouwers

 

Renovatieplicht vanaf 2023

 

Nieuwe eigenaars van energieverslindende woningen in Vlaanderen moeten vanaf 1 januari 2023 binnen de 5 jaar na aankoop verplicht een ingrijpende renovatie uitvoeren om het EPC-label op te krikken naar minimum D.

Uiteraard geeft de overheid je hiervoor graag een financieel steuntje in de rug met het renovatiekrediet met rentesubsidie van max. € 60.000.

Verlenging van de voordelen van slopen en heropbouwen

 

Een woning slopen en heropbouwen is in sommige gevallen voordeliger dan renoveren. Met het verlaagde btw-tarief van 6% i.p.v. 21% stimuleert de regering de bouw van nieuwe energiezuinige huizen. Maar helaas komt niet iedereen in aanmerking voor dat gunstige btw-tarief. Gelukkig kunnen zij die naast het voordeeltarief grijpen nog tot eind 2023 een beroep doen op de verlengde slooppremie van € 10.000.

Strengere energie-eisen

 

Om de energiedoelstellingen van 2050 te halen, moeten we fossiele brandstoffen achterwege laten en de definitieve overstap maken naar hernieuwbare energie. In 2023 worden de energie-eisen opnieuw aangeschroefd. Wie vanaf 1 januari 2023 een bouwvergunning voor een ingrijpende energetische renovatie aanvraagt moet minstens 20 kWh per m² bruto vloeroppervlakte uit één of meerdere hernieuwbare bronnen halen.

Ook voor nieuwbouwwoningen worden de energie-eisen steeds strenger. Wie in 2025 een omgevingsvergunning aanvraagt voor een nieuwbouwwoning zal geen gasaansluitingmeer kunnen krijgen. Enkel verwarmen via een warmtepomp, biomassaketel, elektrisch verwarmingstoestel of warmtenet is vanaf dan mogelijk.

In 2023 kan je nog steeds je woning aansluiten op gas. Toch zal je minstens 15 kWh/m² aan zonne-energie moeten voorzien.

Premie voor zonnepanelen

 

In 2022 geniet je voor de eerste aankoop en professionele installatie van zonnepanelen van een premie van € 1.500. Die premie halveert in 2023 helaas naar € 750. Wie nog van een hoge premie wil genieten, moet dus snel zijn!